Plnicí hrdla a zavzdušňovací filtry

Plnicí hrdla a zavzdušňovací filtry

Konstrukční velikost
Rozhodující pro stanovení konstrukční velikosti je maximální přípustný tlak / podtlak v nádrži.
U provedení bez dvojitého jednosměrného ventilu by tlaková ztráta na začátku, kdy je zavzdušňovací filtr čistý, neměla překročit hodnotu 0,03 bar.
U provedení s dvojitým jednosměrným ventilem by tlaková ztráta na začátku, kdy je zavzdušňovací filtr čistý, neměla při proudění vzduchu směrem do nádrže překročit hodnotu 0,1 bar.
Jemnost filtrace
V ideálním případě je jemnost filtrace zavzdušňovacího filtru přizpůsobena filtru v systému (viz CETOP RP 98 H).
Použitím jemnosti filtrace 2 CL se vnikání nečistot do nádrže značně minimalizuje
Umístění
Umístění filtru by mělo být v málo prašném místě zařízení a mimo zahloubení, kde by se mohla držet voda.
V případě použití na mobilních zařízeních je třeba zavzdušňovací filtr umístit na nádrži tak, aby se do jeho ventilačních otvorů nedostal olej vlivem pohybu hladiny v nádrži ani stříkající voda z okolního prostředí.

Dvojitý jednosměrný ventil
Použitím dvojitého jednosměrného ventilu lze značně snížit výměnu vzduchu mezi nádrží a okolním prostředím, čímž se minimalizuje vnikání nečistot a zvyšuje se životnost vložky zavzdušňovacího filtru.
Ventil také udržuje mírný přetlak v nádrži a vytváří tak lepší podmínky pro sání čerpadla / čerpadel.
Požadovaný otevírací tlak zavzdušňovacího filtru může v závislosti na daných podmínkách systému
• vyměňovaný objem vzduchu
• objem oleje v systému
• objem vzduchu v nádrži
• používané teploty
lze pomocí ideální stavové rovnice plynů přibližně vypočítat požadovaný otevírací tlak zavzdušňovacího ventilu.
K dispozici je i program pro výpočet.

Nebyly nalezeny žádné produkty