Hromadné vyhledávání

Seznam výrobců

Všechny filtry

Hydraulické filtry  >  Hydraulické filtry ARGO-HYTOS  >  Plnicí hrdla a zavzdušňovací filtry

Plnicí hrdla a zavzdušňovací filtry

Konstrukční velikost
Rozhodující pro stanovení konstrukční velikosti je maximální přípustný tlak / podtlak v nádrži.
U provedení bez dvojitého jednosměrného ventilu by tlaková ztráta na začátku, kdy je zavzdušňovací filtr čistý, neměla překročit hodnotu 0,03 bar.
U provedení s dvojitým jednosměrným ventilem by tlaková ztráta na začátku, kdy je zavzdušňovací filtr čistý, neměla při proudění vzduchu směrem do nádrže překročit hodnotu 0,1 bar.
Jemnost filtrace
V ideálním případě je jemnost filtrace zavzdušňovacího filtru přizpůsobena filtru v systému (viz CETOP RP 98 H).
Použitím jemnosti filtrace 2 CL se vnikání nečistot do nádrže značně minimalizuje
Umístění
Umístění filtru by mělo být v málo prašném místě zařízení a mimo zahloubení, kde by se mohla držet voda.
V případě použití na mobilních zařízeních je třeba zavzdušňovací filtr umístit na nádrži tak, aby se do jeho ventilačních otvorů nedostal olej vlivem pohybu hladiny v nádrži ani stříkající voda z okolního prostředí.

Dvojitý jednosměrný ventil
Použitím dvojitého jednosměrného ventilu lze značně snížit výměnu vzduchu mezi nádrží a okolním prostředím, čímž se minimalizuje vnikání nečistot a zvyšuje se životnost vložky zavzdušňovacího filtru.
Ventil také udržuje mírný přetlak v nádrži a vytváří tak lepší podmínky pro sání čerpadla / čerpadel.
Požadovaný otevírací tlak zavzdušňovacího filtru může v závislosti na daných podmínkách systému
• vyměňovaný objem vzduchu
• objem oleje v systému
• objem vzduchu v nádrži
• používané teploty
lze pomocí ideální stavové rovnice plynů přibližně vypočítat požadovaný otevírací tlak zavzdušňovacího ventilu.
K dispozici je i program pro výpočet.

ARGO-HYTOS L1.0403-01K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0403-51K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-01K7 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-03 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-101 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-102 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-12 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-21 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-33 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-45 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-51 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-52 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-56 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-57 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-59 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-60 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-69 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-73 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-76 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-79 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-87 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0406-98 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0503.0801 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0503-00K7 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0503-03K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0505-01 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0506-141 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0506-185 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0506-195 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0506-43 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0506-67 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0506-73 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0506-75 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0506-91 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0706-02 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0706-03 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0706-07 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0804-01 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0804-31 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-04 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-05 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-06 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-07 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-08 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-11 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-14 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-21 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-31 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-51 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS L1.0807-61 Přidat do poptávky