Hromadné vyhledávání

Seznam výrobců

Všechny filtry

Hydraulické filtry  >  Hydraulické filtry ARGO-HYTOS  >  Sací filtry ARGO-HYTOS

Sací filtry ARGO-HYTOS

AS 010 · AS 025 · AS 040 · AS 060 · AS 080 · AS 100 · AS 150

 


 

Pokud existuje velké riziko poškození čerpadla hrubými nečistotami, musí být hydraulické zařízení vybaveno sacím filtrem. Typické případy pro užití tohoto typu filtru jsou:

• Systémy s olejovým hospodářstvím společným pro pracovní hydrauliku a ozubené převody

• Agregáty s velkokapacitními anebo komplexně formovanými, svařovanými nebo litinovými olejovými nádržemi. V tomto případě není dle zkušeností možné 100% vyčištění olejové nádrže před uvedením do provozu

• Systémy plněné v terénu za nepříznivých podmínek
 

Často jsou užívány relativně velké sací filtry, např. sítové filtrační vložky 40 -125 μm, které mohou zaručit funkční ochranu čerpadla. Nutná ochrana hydraulických komponentů před otěrovými nečistotami musí být v tomto případě zajištěna jemnějším filtrem, který je umístěn ve zpětné větvi hydraulického systému.Z naší zkušenosti můžeme doporučit instalaci jemných sacích filtrů s papírovými vložkami a vložkami z netkaných textilií, přestože se místy v odborných a firemních publikacích tato koncepce nedoporučuje.Naše pozitivní provozní zkušenosti s vložkami o jemnosti do 16 μm absolutně dokazují, že tyto námitky nejsou opodstatněné. Při volbě koncepce hydraulického zařízení se sacím filtrem je předpokladem bezproblémové funkčnosti respektování následujících kritérií:

• Malé tlakové ztráty nezaneseného filtru pomocí optimálního sestavení filtrační vložky a tělesa filtru s přihlédnutím ke startovací viskozitě 

• Kontrola filtru tlakovým spínačem nebo manometrem

• Dobrá přístupnost a snadná vyměnitelnost filtrační vložky při její údržbě

• Instalace sacího potrubí s co možná nejnižší tlakovou ztrátou, to znamená velká jmenovitá světlost, velký poloměr ohybů vedení (zahnutá potrubí namísto úhlových šroubení) a pokud možno zkrácení délek potrubí

• Umístění olejové nádrže výš než je čerpadlo, gravitační přeplňování

• Konstrukce zařízení by měla být provedena takovým způsobem, aby po studeném startu došlo v krátkém čase k dosažení požadované provozní teploty (nepříliš velký objem nádrže, vyřazení chladiče oleje z provozu v průběhu studeného startu)

• Užití hydraulických olejů s nejnižší přípustnou viskozitou a malým vzestupem viskozity při klesající teplotě (vysoký index viskozity)

• Užití takových druhů čerpadel, která jsou méně citlivá vůči kavitaci (např. zubová čerpadla)

U výrobní řady filtrů ES disponuje firma ARGO-HYTOS programem vestavných sacích filtrů nenáročných na údržbu, které se nejlépe osvědčily u hydrostatických pohonů mobilních zařízení.

 

Jmenovitý průtok [l/min]       do 350

Filtrace [μm (c)]                  100…280

Průměr hadice [mm]            32…60,5

Připojovací závit                  G½…G2½

Sací filtry ARGO HYTOS

Sítové filtrační elementy s vnitřním závitem pro přímou montáž na čerpadlo nebo na sací potrubí pro vestavbu do nádrže.

Pokud některý sací filtr ARGO-HYTOS nenajdete, tak nás neváhejte kontaktovat na tel.: 573350151 a nebo mailem na: obchod@kdfilter.cz

ARGO AS08001 Přidat do poptávky
AS 025-01 Přidat do poptávky
AS 025-21 Přidat do poptávky
AS 025-41 Přidat do poptávky
AS 025-51 Přidat do poptávky
AS 040-01 Přidat do poptávky
AS 040-21 Přidat do poptávky
AS 040-41 Přidat do poptávky
AS 040-51 Přidat do poptávky
AS 040-71 Přidat do poptávky
AS 060-01 Přidat do poptávky
AS 060-51 Přidat do poptávky
AS 080-01 Přidat do poptávky
AS 080-51 Přidat do poptávky
AS 080-61 Přidat do poptávky
AS 080-71 Přidat do poptávky
AS 080-81 Přidat do poptávky
AS 100-01 Přidat do poptávky
AS 100-41 Přidat do poptávky
AS 100-51 Přidat do poptávky
AS 150-01 Přidat do poptávky
ATLAS 100 Přidat do poptávky
ATLAS 150 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 010-00K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 025-01K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 025-12S Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 025-14K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 040-01K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 040-71K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 060-01K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 060-04K8 Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 060-91S Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 080-01K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 080-81K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 100-01K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 100-81K Přidat do poptávky
ARGO-HYTOS AS 150-01K8 Přidat do poptávky
ARGO AS01000 Přidat do poptávky
ARGO AS02021 Přidat do poptávky
ARGO AS02501 Přidat do poptávky
ARGO AS02502 Přidat do poptávky
ARGO AS02510 Přidat do poptávky
ARGO AS02512 Přidat do poptávky
ARGO AS02521 Přidat do poptávky
ARGO AS02541 Přidat do poptávky
ARGO AS03000 Přidat do poptávky
ARGO AS03901 Přidat do poptávky
ARGO AS03908 Přidat do poptávky
ARGO AS03918 Přidat do poptávky
ARGO AS03928 Přidat do poptávky