Hromadné vyhledávání

Seznam výrobců

Všechny filtry

Filtry odvětrání klikové skříně

Filtry odvětrání klikové skříně

  • ProVent 100
  • ProVent 150
  • ProVent 200
  • ProVent 400
  • ProVent 800

ProVent je systém odvětrání klikové skříně s integrovaným odlučovačem oleje a regulací tlaku, který redukuje emise vozidel a snižuje na minimum usazeniny v nasávacím traktu.
Konstrukční řada ProVent separuje pomocí prvku odlučovače spaliny s obsahem oleje vznikající při spalování pohonných hmot a redukuje tím zbytkový obsah oleje v plynu na minimální úroveň.
Systémy ProVent obsahují v podstatě jeden prvek k odlučování oleje, jeden regulátor tlaku a podle modelu jeden přetlakový ventil nebo obtokový ventil.
Místo namontování a druh konstrukce příslušných komponentů se odlišují podle konstrukční velikosti systému ProVent.
Odlučovače oleje ProVent mohou být nasazeny jako otevřené nebo uzavřené systémy. Jak u uzavřeného, tak také u otevřeného systému bude odloučený olej odveden zpět do olejové vany a je tak opět k dispozici oběhu oleje.
U otevřeného odvětrávání klikové skříně neúčinkuje regulace tlaku. Spaliny jsou vedeny po průchodu odlučovačem oleje přes
výtokové hrdlo do volného prostoru. V klikové skříni při tom vzniká za provozu přetlak.
U uzavřeného odvětrávání klikové skříně bude tlak klikové skříně regulován pomocí regulace tlaku; spaliny jsou po průchodu odlučovačem oleje vedeny přes výtokové hrdlo do nasávacího traktu motoru.

3931070550 Přidat do poptávky
3931070700 Přidat do poptávky
3931070792 Přidat do poptávky
3931070800 Přidat do poptávky
3931070870 Přidat do poptávky
LC 7001 Přidat do poptávky
LC 7201 X Přidat do poptávky
LC 16 001 X Přidat do poptávky
LC 10 001 X Přidat do poptávky
LC 5001 X Přidat do poptávky
LC 5002 X Přidat do poptávky
PROVENT200 Přidat do poptávky
PROVENT400 Přidat do poptávky
PROVENT 100 Přidat do poptávky
PROVENT800 Přidat do poptávky
PROVENT 150 Přidat do poptávky
MANN 3931070550 Přidat do poptávky
MANN 3931070792 Přidat do poptávky
MANN 3931070800 Přidat do poptávky
MANN LC 16 001 X Přidat do poptávky
MANN LC 5001 X Přidat do poptávky
MANN LC 5002 X Přidat do poptávky
MANN PROVENT 100 Přidat do poptávky
MANN PROVENT 200 Přidat do poptávky
MANN PROVENT 800 Přidat do poptávky
ProVent 200 Přidat do poptávky
ProVent 400 Přidat do poptávky
ProVent 800 Přidat do poptávky